oranjecomité dreumel, vroeger en nu


Om de geschiedenis van het Oranje Comité Dreumel in kaart te brengen hebben we het boek geraadpleegd dat geschreven is door oud-voorzitter J. van Welie, die dit voor het 75- jarig bestaan van het Oranje Comité Dreumel en de viering van 50 jaar bevrijding, uitbracht.

 

Hierin staat onder meer het volgende beschreven:

De heer G. van Eijseren, die van 1897 tot 1921 Burgemeester van Dreumel en Heerewaarden was, is waarschijnlijk de oorspronkelijke initiatiefnemer geweest voor de organisatie van de viering van Oranjefeesten in Dreumel, o.a. Koninginnedag.

Het personeel van de Openbare School werd hiervoor ingeschakeld en de kinderen kregen in die tijd op school ter ere van de verjaardag van Koningin Wilhelmina chocolademelk, voor die tijd wel een heel luxe traktatie.

 

Na 1920, toen we in Dreumel twee katholieke scholen hadden gekregen, werd het Oranjefeest geleidelijk aan georganiseerd door het personeel van die twee scholen.

 

Telkens als er een prinsesje werd geboren (Beatrix in 1938, Irene in 1939) kregen de kinderen beschuit met muisjes.

 

Bij de geboorte van prinses Margriet (1943) was dat helaas niet mogelijk door de 2e Wereldoorlog.

 

In 1947, toen Prinses Marijke werd geboren kon deze traditie gelukkig weer hervat worden.

 

In feite is op deze wijze rond 1920 het Oranje Comité in Dreumel tot leven geroepen, al was de organisatie zeer minimaal en eenvoudig.

 

Notulen of iets dergelijks werden er in die tijd jammer genoeg nog niet gemaakt.

Wel is er een gedrukt zangboekje met allerlei oude Oranjeliederen terug gevonden.

In een van die bundeltjes stond de oprichtingstijd vermeld.

 

Jaren later kwam de organisatie van Koninginnedag en Sinterklaasfeest in handen van hetzelfde comité, bestaande uit personeel van de scholen onder voorzitterschap van oud-secretaris 

J. van Rossum, die deze functie jarenlang heeft bekleed.

Inmiddels werd het comité aangevuld met een afvaardiging uit de Middenstandsvereniging.

 

Rond 1970 is er een splitsing ontstaan op initiatief van burgermeester Groffen.

We kregen toen in ons dorp een apart St. Nicolaas Comité (in handen van de middenstand, het N.K.O.V.) en een geheel zelfstandige stichting ORANJE- COMITÉ DREUMEL.

 

Bron: J. van Welie

Verleden/heden oranje- gebeuren 1975

 

In 1993 werden voor het eerst statuten opgesteld.

 

Het toenmalige bestuur bestond uit de volgende

dorpsgenoten:  J. Van Welie, in 1995 gestopt na 40 jaar lid als voorzitter, T.H. van Kruisbergen (penningmeester), R. v. Wijk (secretaris) en verder fungeerden als bestuursleden de dames 

B. Vermeulen, A.Hoks,  R.de Kleijn en de heren A. van Rijn( in 1995, 25 jaar lid)en H. Reuser.

 

De volgende personen hebben in de afgelopen jaren zitting gehad binnen het bestuur:

I. St.Nicolaas, J. Sas, N. Kuling, M. v.d. Berg, C. Ariëns, B. v.d. Stippenhout, E. Smidts en A. van Rijn. 

 

Het huidige bestuur bestaat uit:

 

John Vermeer, voorziter a.i. en lid sinds 1-1-2010

Sanne Ruisbroek, lid sinds 1-2-2016

Jeroen van Wijk, lid sinds 1-4-2016

Gilbert Laanen, penningmeester en lid sinds 1-3-2018

Gitte van den Bosch, secretaris en lid sinds 01-04-2020

Marinka Beurskens, lid sinds 22-01-2022

Kim Witsiers, lid sinds 21-04-2022