Afgelopen weekend bereikte ons het verdrietige bericht dat Jan van Welie is overleden. Jan van Welie heeft zich 38 jaar ingezet voor het Oranjecomité, waarvan 37 jaar als voorzitter. Voor ons honderdjarig jubileum heeft oud-voorzitter Karin de Vree een interview met Jan afgenomen. Lees hier hoe Koninginnedag 60 jaar geleden werd gevierd.

 

 

Interview met Jan van Welie, oud-voorzitter Oranjecomité

 

 

Wat is er u het meest bijgebleven van de periode dat u zelf voorzitter was?

 

“Ik ben in 1958 gestart als bestuurslid. In het bestuur zaten toen ook zuster Constantia (zij zorgde voor de cadeaus die in Baarle Nassau gekocht werden), Johan v Rossum, Ben van Teeffelen en Piet Lemmers. Na een jaar heb ik het voorzitterschap over genomen van Johan van Rossum. Ik ben dus 37 jaar bestuurslid geweest waarvan 36 jaar als voorzitter.

 

 

Hoe werden de activiteiten van het Oranjecomité in die tijd gevierd?

 

Koninginnedag werd niet zo uitgebreid gevierd als dat nu wordt gedaan. Op de kleuterschool kregen de kinderen op Koningsdag chocomelk en een snoepje. En bij de geboorte van een koningskind trakteerden we op beschuit met muisjes. De oudere kinderen maakten een optochtje door het dorp op een versierde platte kar. Op de meisjesschool was er een prijsuitreiking voor de mooist versierde kinderen en karren. Hier kregen alle deelnemers een snoepje. Het bordes van het oude gemeentehuis werd toentertijd gebruikt voor een toespraak van de burgemeester. Meer was er in het begin niet. Als bestuur werden we uitgenodigd door de burgmeester om samen een oranjebitter te drinken. Wat later kwamen er activiteiten op en rond school. Vooral omdat er natuurlijk meerdere onderwijs mensen in het bestuur van het Oranjecomité zaten, werd er veelal vanuit school de activiteiten georganiseerd.

 

Bevrijdingsdag vierden we met een bonte avond bij Piet Bouman. We hebben deze activiteit 3 of 4 keer georganiseerd, omdat het ingewikkeld was om deelnemers bij elkaar te krijgen. In die tijd konden we alleen via het Weekblad publiceren en moesten we mensen persoonlijk benaderen of ze wilden komen optreden. 

 

 

Hoe kijkt u terug op uw tijd bij het Oranjecomité? 

 

Het was een mooie tijd die ik mee heb mogen maken. De diverse burgemeesters zijn altijd welwillend geweest om hun medewerking te verlenen. Van burgemeester Groffen kregen we de vergunning zelfs gratis. En dat was nogal wat in die tijd, drie gulden die we niet hoefden uit te geven. Door de verschillende mensen in ons bestuur hadden we goede ingangen om iets te organiseren. Zo was Ben van Teeffelen verbonden aan de school en Johan van Rossum aan het gemeentehuis. We ontvingen op een gegeven moment 200 gulden subsidie en daar konden we heel wat mee doen”.